Graveskader

22/10/2014 - Jurist Steen Hjelm Sørensen

Vi oplever at der hersker tvivl om hvornår det er vandværket og vandværkets forsikring der skal betale for de graveskader en entreprenør laver. Det vil vi gerne belyse her.

Her skal entreprenøren betale:
Hvis entreprenøren ikke har forespurgt i LER, så skal entreprenøren selv betale for de skader han laver.

Hvis man graver, så har man også pligten til at forespørge i LER. Flere forsikringsselskaber spørger om der er spurgt i LER forud for gravearbejdet sættes i gang og kræver at se kvitteringen herfor.  Det er dog entreprenørens forsikring og ikke vandværket/ vandværkets forsikring der skal i spil.

Den kedelige tendens består i at flere og flere entreprenører arbejder efter princippet "går den så går den". De forsøger altså at undgå at anvende deres egen forsikring.

Et sådan samarbejde risikerer en kedelig udgang for alle parter. Det er derfor vigtigt at vandværket får lavet en klar aftale og gerne med en meget klar og tydelig ansvarsfordeling i en kontrakt mellem entreprenør og vandværk, når vandværket skal have udført gravearbejde. I kontrakten kan det så indskærpes, at entreprenøren har pligt til at undersøge ledningers placering i LER. LER er dog kun en del af det forarbejde der bør gøres forud for gravearbejdet.

Her risikerer vandværket at skulle betale:
En anden del af problemstillingen handler om situationer hvor der ikke er tilstrækkelig med tegninger til at identificere og placere ledningerne geografisk i landskabet og her risikerer vandværket at sidde tilbage med regningen.

Ekspemel:
En entreprenør kommer til at grave en vandledning over. Han har forespurgt i LER, men får ikke noget svar fra vandværket. Han har altså ikke tegninger eller andet, der angiver placeringen af vandværkets ledninger.

Fejlen kan opstå ved flere ting og er sikkert ikke ond vilje. Typisk er vandværket ikke korrekt registreret i LER, eller vandværket er slet ikke med i LER, eller de er med i LER med meget gamle oplysninger, hvorfor der ikke er en korrekt kontaktadresse eller e-mail.

Entreprenøren kontakter altså forgæves vandværket, for at prøve at få ledningsoplysninger og ofte opgiver han til sidst. Det giver nogle skader som kunne være undgået ved en korrekt registrering og opdaterede oplysninger i LER. Det er skader som vandværket oftest selv skal betale, fordi de ikke har medvirket til at undgå dem.

Flere vandværker er f.eks. registreret med en afgået formands private adresse – og det er ikke godt. De skal være registreret som en virksomhed. Altså med en mail adresse og kontakt som tilhører vandværket og som vil være uafhængig af hvem der er formand eller kasserer.

En anden og værre situation er den, hvor får entreprenøren forkerte ledningsoplysninger fra vandværket, fordi de reelt set ikke ved præcist hvor deres ledninger ligger. 

Eksempelvis hvis en entreprenør bliver oplyst om, at vandledningen ligger i den ene side af vejen og så viser det sig at den ligger i den anden side. Sådanne fejl giver en del skader.

Det er derfor vigtigt at vandværket har nøjagtige og opdaterede kontaktoplysninger i LER registre. Men ledningsoplysninger er også vigtige for at undgå graveskader og dermed risikoen for at skulle betale for overgravninger af egne ledninger.